polski english

Centrum Arbitrażu i Mediacji

Nasze Centrum to nowy podmiot mający za zadanie wspierać Członków Towarzystw Biznesowych i innych przedsiębiorców w polubownym rozwiązywaniu sporów. Jest to naturalne uzupełnienie działalności i misji Towarzystw Biznesowych.

Centrum Arbitrażu i Mediacji Towarzystw Biznesowych (CAM TB) to organizacja wyspecjalizowana w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów prawnych (Alternative Dispute Resolution, w skrócie ADR).

CAM TB – najlepsze dla Twojego biznesu jeśli

  • chcesz wyegzekwować swoje prawa, ale bez przechodzenia drogiej, trwającej kilka lat batalii sądowej,
  • masz świadomość, że postępowanie przed sądem powszechnym może narazić Twój biznes na dodatkowe ryzyko, np. na skutek ujawnienia szczegółów na temat Twojej firmy czy eskalacji konfliktu z Twoim partnerem biznesowym,
  • chcesz rozwijać swój biznes, a nie podporządkować go drogiej i przewlekłej sprawie sądowej.

Pamiętaj – spór to nie koniec świata

Odpowiedzią na Twoje potrzeby może być arbitraż i mediacja. To rozwiązania szybkie, tanie i eleganckie. Postępowanie takie trwa maksymalnie do kilku miesięcy i – co ważne – przebiega za zamkniętymi drzwiami, gwarantując stronom poufność. 

Jak działamy?

1. rozstrzygamy spory w duchu wartości chrześcijańskich i w zgodzie z zasadami dobrych obyczajów w biznesie;
2. gwarantujemy minimum biurokracji, szybki tryb postępowania i przyjazną, merytoryczną atmosferę;
3. uważamy, że prawo jest dla ludzi, i pokażemy Ci, co to oznacza w praktyce:
    - zachowasz dobre relacje w biznesie,
    - uwierzysz w sprawiedliwość,
    - polecisz nas znajomym i przyjaciołom,
4. aspekt ekspercki – postępowanie prowadzimy przy współpracy z fachowcami i autorytetami; tak naprawdę to Ty masz wpływ na to, kto będzie rozstrzygał spór w Twojej sprawie!
5. nasze postępowanie, przy całej elastyczności, ma walor postępowania sądowego, co oznacza praktyczną możliwość egzekucji wyroków.

Nasze Centrum powstało w wyniku współdziałania

Partner merytoryczny

Profesjonaliści i autorytety skupione wokół naszego Centrum pomogą Ci rozwiązywać spory prawne i gospodarcze w duchu wartości chrześcijańskich.

CAM TB - sprawiedliwość dla Twojego biznesu

Skontaktuj się

e-mail: cam@towarzystwobiznesowe.pl

Biuro

Towarzystwa Biznesowe SA

al. Niepodległości 245/17

02-009 Warszawa