polski english

O nas

Wartości

Najlepszy bal patriotyczny w Polsce

Charytatywny bal patriotyczny "Noc Wolności"

Największym motorem ludzkiego działania są wartości. Dlatego wybraliśmy najszlachetniejsze z nich jako nasze własne.
Wartości i ideały chrześcijańskie wcielamy w życie w codziennej pracy, biznesie i działalności społecznej. Jednocześnie od czasu do czasu organizujemy również rekolekcje skierowane do osób przedsiębiorczych.

Od siedmiu lat budujemy w Polsce przestrzeń przyjazną przedsiębiorcom, którzy nie wstydzą się swojej uczciwości
i przywiązania do wartości chrześcijańskich. Dlatego podczas spotkań kilka minut poświęcamy na inspirującą lekturę duchową, ściśle związaną z aktywnością zawodową i biznesową. Ponadto na nasze spotkania zapraszamy regularnie przedstawicieli fundacji, dzieł miłosierdzia oraz innych NGO’sów, by opowiedzieli nam o swojej pracy.

Biznes

Konferencja o biznesie z wartościami

Konferencja "Żyj w Obfitości"

Nadrzędnym celem naszych spotkań jest wzrost obrotów naszych firm. Spotykamy się po to, by dzięki networkingowi pozyskać nowe kontakty i kontrakty.

Na tym jednak nie koniec. Dzięki Towarzystwom mamy możliwość rozwoju własnych umiejętności szczegółowych (cotygodniowe prelekcje ekspertów różnych dziedzin, przepływ wiedzy od innych członków TB) oraz ogólnobiznesowych (autoprezentacja, sprzedaż).

Spotkania Towarzystw wspierają przedsiębiorców w budowaniu i podtrzymywaniu relacji biznesowych - tak, by były one trwałe i oparte na solidnych podstawach, co przekłada się na ich efektywność i płynącą z niej satysfakcję.

Networking

Urodziny Towarzystw Biznesowych

Urodziny Towarzystw Biznesowych

Według konceptualizacji Pierre’a Bourdieu networking to sztuka tworzenia sieci osób życzliwych. To dzięki niej możliwy jest wspólny wzrost wszelkich form kapitału – od kulturowego, przez społeczny, aż po finansowy. Obcowanie z innymi profesjonalistami pociąga i motywuje do samodoskonalenia. Nowe kontakty w innych branżach pozwalają nie tylko na bezpośrednie pozyskanie nowych kontraktów, ale i na łatwiejszą penetrację rynku w poszukiwaniu zleceń bądź wykonawców.

Networking to równoczesny wszechstronny rozwój, możliwość służenia innym oraz korzyści z pomocy Członków Towarzystw. Dzięki istniejącym sieciom kontaktów, które każdy z członków Towarzystw stworzył przez lata, powiększa się także sieć kontaktu wszystkich Członków TB w całej Polsce. W tym właśnie tkwi jedna z głównych sił Towarzystw!