polski english

Opłaty i przywileje

Jakie korzyści płyną z przynależności do Towarzystw Biznesowych?

1. Networking

Członkowie Towarzystw Biznesowych uczestniczą w sesjach networkingowych opartych na zasadzie zaufania i rekomendacji w wyselekcjonowanym gronie – z innymi Członkami Towarzystwa oraz zapraszanymi Gośćmi. Przestrzegamy zasady, aby w naszym gronie spotykali się tylko przedsiębiorcy działający uczciwie i profesjonalnie.

2. Kontakty w całej Polsce

Umożliwiamy naszym Członkom dostęp do zaufanej sieci kontaktów z największych ośrodków biznesowych w Polsce.

3. Poczucie wspólnoty celów i wartości

Członków Towarzystw i ich Rodziny zapraszamy na spotkania integracyjne, budujące atmosferę współpracy i poczucie wspólnoty wokół wspólnych celów i wzajemnie podzielanych wartości.

4. Dostęp do rekomendacji z całej Polski

5. Promocja firmy w kanałach komunikacji Towarzystw Biznesowych

- Social Media (Facebook, Twitter, Instagram)

- Newsletter

- Możliwość napisania artykułów do czasopisma Merkuryusz Towarzystw Biznesowych

- Zniżki na reklamy w Merkuryuszu Towarzystw Biznesowych

6. Szkolenia

Członkowie Towarzystw uczestniczą w unikalnych sesjach szkoleniowych, między innymi z zakresu: PR, marketingu, inwestowania, kultury biznesowej, negocjacji, biznesu międzynarodowego. Spotkania umożliwiają rozwój kompetencji managera, a także naukę skutecznych i efektywnych sposobów autoprezentacji, prowadzenia e-biznesu, zarządzania czasem etc. 

8. Rabaty na bilety na organizowane przez nas wydarzenia w szczególności są to:

Opłaty

Jednorazowa opłata dla Gości za śniadanie biznesowe wynosi 40 zł netto. Osoba może przyjść dwukrotnie w roli Gościa na śniadanie. Następnie powinna skontaktować się z Koordynatorem Regionalnym celem podpisania abonamentu członkowskiego.

Abonament członkowski wynosi 2500 zł netto na rok.

Przedłużenie abonamentu to koszt 2000 zł netto.

Czy to dużo?

Nie. Wstąpienie do Towarzystwa Biznesowego to inwestycja przynosząca realne korzyści, wielokrotnie przewyższające kwotę abonamentu. Płatność dokonywana jest po pozytywnej rekrutacji (spotkaniu z osobą z Zarządu lokalnego Towarzystwa Biznesowego) oraz weryfikacji danych wpisanych w ankiecie rekrutacyjnej. 

Kiedy i jak można dołączyć do Towarzystwa?

Decyzję o członkostwie w Towarzystwie można podjąć w dowolnej chwili. Jednak w każdej grupie networkingowej może być tylko jeden przedstawiciel danej branży – zbyt długi czas namysłu może otworzyć drogę do członkostwa w grupie przedstawicielowi konkurencyjnej firmy.

Masz pytania? Czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@towarzystwabiznesowe.pl