polski english

Towarzystwa Biznesowe SA łączą siły z Polskim Śladem!

« Przejdź do listy aktualności

W końcu możemy to oficjalnie ogłosić! Towarzystwa Biznesowe SA łączą siły z Polskim Śladem, by wspólnie promować patriotyzm gospodarczy.

Dostrzeżenie związków między własnym interesem ekonomicznym a sukcesem gospodarczym innych nie zawsze jest proste. I tak jak kiedyś ludzie nie widzieli związku między fazami księżyca a przypływami i odpływami morskimi, tak i my dzisiaj często nie dostrzegamy powiązania między jakością naszego życia (wyrażoną przez dostępność służby medycznej, obecność w naszej miejscowości dobrych szkół dla dzieci, stan dróg itp.) a naszymi decyzjami zakupowymi.

Polski Ślad ma na celu ukazanie tych związków oraz promocję zachowań, które wzmacniają polską gospodarkę i zwiększają jakość naszego życia.

Chcemy przekonać Konsumentów, że warto nie tylko przyglądać się cenie i jakości produktu, ale także informacjom o ich producencie. Znak Polskiego Śladu jest drogowskazem wskazującym, na co i gdzie warto wydawać pieniądze, aby wracały do nas w postaci nowych miejsc pracy, infrastruktury i usług publicznych. Biało-czerwona stopka wskazuje firmy, które płacąc swoje podatki w Polsce, nie tylko dają zatrudnienie (to robią też koncerny międzynarodowe czy firmy uciekające z podatkiem dochodowym do rajów podatkowych), ale przede wszystkim aktywnie budują siłę polskiej gospodarki, dokładając się do wspólnego budżetu całego społeczeństwa. Polski Ślad wskazuje firmy, które warto wybierać, ponieważ rosnąc w siłę, budują potencjał polskiej przedsiębiorczości, a decyzje o zagospodarowaniu ich zysków są podejmowane przez naszych rodaków.

Zapraszamy do zapisywania się na newsletter Polskiego Śladu oraz Towarzystw Biznesowych SA!

Koordynator projektu:

Michał Górski

m.gorski@towarzystwobiznesowe.pl